Birou de mediere DRAGUSIN GABRIEL CLAUDIU


Telefon: 0729980066; Email: gabrieldragusin @ yahoo.com

Medierea pentru copii

Pasi în implementarea unui program de peer mediation în scoala :

Pregatirea introducerii programului de peer-mediation

Cum se implementeaza:

 • Analiza si studiul surselor bibliografice privind medierea, conflictul, comunicarea si abilitatile sociale, managementul de conflict, etc.
 • Informarea cu privire la politica scolii in legatura cu disciplina.
 • Identificarea nevoilor scolii pe care le poate suplini programul de mediere.
 • Identificarea situatiilor conflictuale care ar putea necesita mediere
 • Alcatuirea unui proiect al programului de mediere.(Acesta este necesar pentru obtinerea sprijinului material si verbal din partea scolii).
 • Obtinerea sprijinului conducerii scolii si investigarea resurselor scolii.
 • Organizarea de intalniri cu membri ai conducerii scolii care ar putea ajuta la implementarea programului.

 Posibile dificultati:

 • Neconcordanta dintre diferitele sectiuni ale proiectului si mai ales lipsa de precizie si coerenta in formularea scopului si obiectivelor proiectului.
 • Absenta interesului si a sprijinului conducerii scolii.
 • Resurse insuficiente la nivelul scolii.

Masuri de depasire a dificultatilor:

Realizarea proiectului de catre o persoana cu experienta in acest domeniu sau consultarea unei persoane cu experienta.

 • Un proiect bine realizat, poate atrage interesul conducerii scolii.
 • Prezentarea unor exemple de bune practici la nivelul altor scoli si a rezultatelor obtinute de acele scoli.
 • Atragerea unor parteneri in realizarea proiectului sau sponsori.

Pasi în implementarea unui program de peer mediation în scoala:

Asigurarea functionarii sistemului

Cum se implementeaza

 • Selectarea elevilor participanti la program fie prin implicarea tuturor celor interesati; fie prin organizarea unor interviuri cu cei interesati (utilizarea unui ghid de interviu, grile de observatie, chestionare de opinie, etc).
 • Nominalizarea de catre elevi a doi colegi de clasa pe care ii considera buni mediatori. Interviu ulterior cu acestia.
 • Pregatirea elevilor selectati (in proiectul descris in prima etapa sunt specificate aspectele legate de formarea elevilor mediatori)
 • Amenajarea unui biroul de mediator. In spatiul exterior apropiat biroului se poate posta o cutie postala si o masa pe care se gasesc “cereri de mediere”; sau amenajarea si semnalarea specifica in spatiul scolii a unor “colturi ale medierii”.
 • Pentru asigurarea vizibilitatii elevilor mediatori se poate posta o lista cu acestia la avizierul scolii sau se poate apela la un coleg de clasa care este mediator.
 • Elevii mediatori isi ofera sprijinul de cate ori asista la un conflic in scoala.
 • Elevii pot completa o cerere de mediere si o pot lasa in cutia postala de langa biroul mediatorilor. - La sfarsitul zilei, coordonatorul programului de mediere (profesor, consilier) ridica cererile si organizeaza sedintele de mediere pe baza lor.
 • Profesorii pot trimite elevii aflati in conflict la mediatori (pe baza unor formulare special concepute pentru ei).

Posibile dificultati

 • Dificultati in asigurarea reprezentativitatii elevilor: fie numarul elevilor interesati depaseste numarul maxim acceptat de participanti la programul de formare; fie se manifesta subiectivitate in evaluarea pe baza de interviu.
 • Nominalizarea in functie de alte criterii decat cele dorite de la un elev mediator: relatii de prietenie, alegerea elevilor cu note bune fara ca acestia sa aiba calitati potrivite pentru mediere, etc.
 • Renuntarea unor elevi la programul de pregatire.


Probleme de organizare a pregatirii, legate de timpul cand se vor organiza sesiunile de mediere; faptul ca elevii fac parte din clase diferite si pot aparea dificultati de corelare a programului individual cu cel destinat sesiunilor de formare; lipsa unui spatiu cu destinatie specifica; lipsa intimitatii si confidentialitatii in “colturile medierii”..

Lipsa spatiilor libere din scoala potrivite pentru amenajarea acestui birou. Se poate intampla ca biroul sa fie folosit de mai multi mediatori in acelasi timp.

 • Elevii mediatori pot fi perceputi ca paznici sau extensii ale profesorilor.
 • Elevii pot juca farse anonime.
 • Dificultati in coordonarea programului afectat medierii pentru elev mediator, elevi participanti la un conflict.
 • Apelul si implicarea formala in mediere.
 • Considerarea medierii drept o modalitate prin care sunt sanctionati de catre profesori.

Masuri de depasire a dificultatilor

 • Stabilirea si comunicarea, inca de la inceput, a unor criterii clare si obiective de selectie a elevilor.
 • Selectarea unor metode de selectie diverse si cu un grad cat mai mare de obiectivitate.
 • Includerea intre criteriile de selectie a motivatiei pentru participarea la program si disponibilitatea de a-si asuma responsabilitati.
 • Coordonatorul programului sa aiba abilitati de gestionare a resurselor sau sa solicite sprijinul in acest sens inca din faza de elaborare a proiectului.
 • Consultarea elevilor mediatori pentru identificarea unor alternative privind spatiile in care se vor desfasura activitatile de mediere.
 • O promovare eficienta a programului poate construi o imagine pozitiva a elevilor mediatori.
 • Stabilirea unor intervale clare in care se realizeaza medierea.
 • La inceputul programului, realizarea unei campanii corecte si eficiente de informare cu privire la semnificatiile si beneficiile medierii elev-elev

Pasi în implementarea unui program de peer mediation în scoala

Promovarea sistemului in scoala si comunitate si informarea elevilor

Cum se implementeaza

 • Elevii pot realiza fluturasi, brosuri, pliante, un panou publicitar in holul scolii;
 • Elevii mediatori pot realiza si purta insigne cu o sigla semnificativa;
 • Elevii pot scrie articole pentru ziarul local sau revista scolii, se pot da anunturi la statia radio a scolii (acolo unde exista);
 • Coordonatorul mediatorilor (profesor, consilier scolar) pot organiza activitati de consiliere de grup, in scop informativ, cu prezentare video a medierii;


Posibile dificultati

 • Dificultati in elaborarea unor strategii diferentiate de promovare pentru grupuri tinta specifice: elevi, parinti, profesori, conducerea scolii.
 • Lipsa resurselor materiale necesare pentru realizarea promovarii.
 • Aparitia fenomenelor de distorsiune a mesajelor.


Masuri de depasire a dificultatilor

 • Apelul la consultanta de specialitate.
 • Identificarea unor posibili sponsori;
 • Realizarea unor parteneriate in cadrul programului.

Pasi în implementarea unui program de peer mediation în scoala

Monitorizarea si evaluarea eficientei sistemului

Cum se implementeaza

 • Intalniri saptamanale intre coordonatorul programului de mediere si elevii mediatori.
 • Sedinte de training specifice in functie de problemele aparute.
 • Evaluarea trebuie sa se bazeze pe documente specifice: cereri de mediere, rapoarte, contracte de intelegere, etc.
 • Informatiile ierarhizate si prelucrate pot fi utilizate ulterior in realizarea de statistici cu privire la fenomenele de violenta din scoala.
 • Raportari periodice catre conducerea scolii privind rezultatele obtinute pana in acel moment datorita implementarii programului.


Posibile dificultati

 • Absenta unora dintre elevii mediatori de la aceste intalniri.
 • Dificultati in constientizarea si definirea corecta a problemelor pe care le intampina in realizarea medierii.
 • Dificultati in completarea rapoartelor de mediere.
 • Erori in prelucrarea informatiilor si transpunerea statistica.
 • Rapoarte nestructurate pe categorii de probleme, solutii, rezultate, etc.


Masuri de depasire a dificultatilor

 • Stabilirea, inca de la inceputul programului, ca si criteriu de selectie a elevilor mediatori, punctualitate si implicare in activitati.
 • Conceperea si realizarea unui program de training cu obiective clare, concrete, cu un continut adaptat nivelului de intelegere al elevilor si multe aplicatii practice.
 • Realizarea unor tipizate cu multe alternative la itemii dati.
 • Consultarea unor specialisti in prelucrare statistica.
 • Realizarea unor tipizate pentru intocmirea de rapoarte.

METODOLIGIE SINGUR ACASA - MEDIERE COPII

Paşi în implementarea unui program de peer mediation în şcoală

Contact

Gabriel Dragusin

Calea Mosilor, nr 100, Bucuresti
Telefon: 0729980066
gabrieldragusin@yahoo.com

consiliul-de-mediere