Birou de mediere DRAGUSIN GABRIEL CLAUDIU


Telefon: 0729980066; Email: gabrieldragusin @ yahoo.com

Mediere penala

Medierea ca modalitate alternativa de solutionare a conflictelor a avut în vedere ca obiect înca de la primele  forme de manifestare si conflictele de natura penala între persoane.

1. Dispozitii speciale în legea medierii

În legea româna privind medierea nr. 192/2006, acest domeniu a fost tratat în Capitolul VI Dispozitii speciale privind medierea unor conflicte, sectiunea a 2-a, în articolele 67-70.

Dispozitiile legii medierii se aplica în mod corespunzator si în cauzele penale care privesc infractiuni pentru care, potrivit legii, retragerea plângerii prealabile sau împacarea partilor înlatura raspunderea penala. De mentionat ca, spre deosebire de alte tari, în România nici persoana vatamata si nici faptuitorul nu pot fi constrânsi sa accepte procedura medierii, nici macar ca procedura prealabila.

Din acest motiv, multi mediatori si justitiabilii satui de tergiversarea proceselor, au cerut ca sa se accepte prevederea în codurile de procedura si proiectul de modificare a legii 192/2006 ca judecatorii macar sa recomande partilor medierea, înainte de începerea judecatii.

Potrivit recentelor modificari aduse art. 6 prin Legea nr. 370/2009 ,, Organele judiciare si arbitrale, precum si alte autoritati cu atributii jurisdictionale informeaza partile asupra posibilitatii si a avantajelor folosirii procedurii medierii si le îndruma sa recurga la aceasta cale pentru solutionarea conflictelor dintre ele ”.

Spre deosebire de cauzele civile, legea medierii si cea penala prevede masura asigurarii dreptului fiecarei parti la asistenta juridica si, daca este cazul, la serviciile unui interpret. De aceea, mediatorii trebuie sa arate în procesul-verbal întocmit potrivit legii la închiderea procedurii de mediere, daca partile au beneficiat de asistenta unui avocat si de serviciile unui interpret ori, dupa caz, sa mentioneze faptul ca au renuntat expres la acestea.

Deasemenea, în cazul minorilor trebuie asigurate, în mod corespunzator, garantiile prevazute de lege pentru desfasurarea procesului penal, si în cadrul procedurii de mediere.
În functie de momentul apelarii la medierii, distingem 3 situatii:

a) în cazul în care procedura de mediere se desfasoara înaintea începerii procesului penal si aceasta se închide prin împacarea partilor, persoana vatamata nu mai poate sesiza, pentru aceeasi fapta, organul de urmarire penala sau, dupa caz, instanta de judecata.

b) în cazul în care procedura de mediere a fost declansata în termenul prevazut de lege pentru introducerea plângerii prealabile, acest termen se suspenda pe durata desfasurarii medierii. Daca partile aflate în conflict nu s-au împacat, persoana vatamata poate introduce plângerea prealabila în acelasi termen, care îsi va relua cursul de la data întocmirii procesului-verbal de închidere a procedurii de mediere, socotindu-se si timpul scurs înainte de suspendare.

c) în cazul în care medierea se desfasoara dupa începerea procesului penal, urmarirea penala sau, dupa caz, judecata se suspenda, în temeiul prezentarii de catre parti a contractului de mediere.   

Suspendarea dureaza pâna când procedura medierii se închide prin oricare dintre modurile prevazute de legea medierii, dar nu mai mult de 3 luni de la data semnarii contractului de mediere.

Procesul penal se reia din oficiu, imediat dupa primirea copiei dupa procesul-verbal de închidere a procedurii de mediere, pe care mediatorul are obligatia sa-l comunice organului judiciar, prin care se constata ca partile nu s-au împacat, sau, daca acesta nu se comunica de catre mediator, la expirarea termenului de 3 luni.

Codul penal actual prevede ca actiunea penala se pune în miscare la plângerea prealabila a persoanei vatamate în cazul urmatoarelor infractiuni: lovirea sau alte violente – art. 180; vatamarea corporala – art. 181; vatamarea corporala din culpa – art. 181 alin. (1) si (3); violarea de domiciliu – art. 192 alin (1); violarea secretului corespondentei – art. 195; divulgarea secretului profesional – art. 196; violul – art. 197 alin. (1); furtul pedepsit la plângerea prealabila – art. 210; abuzul de încredere – art. 213; gestiunea frauduloasa – art. 214; distrugerea – art. 217 alin. (1); abandonul de familie – art. 305; nerespectarea masurilor privind încredintarea minorilor – art. 307; tulburarea folosintei locuintei – art. 320, iar aceste conflicte se pot stinge prin încheierea unui acord de Mediere.

De fapt, desfasurarea procesului penal poate fi influentata de atitudinea persoanei vatamate nu numai în ceea ce priveste declansarea, dar si continuarea acestuia, deoarece partea vatamata poate sa-si retraga plângerea prealabila si chiar sa se împace cu inculpatul, de exemplu, ca urmare a apelarii la mediere.

La celelalte infractiuni prevazute în codul penal sau în legi speciale se poate media latura civila a acestora.

Contact

Gabriel Dragusin

Calea Mosilor, nr 100, Bucuresti
Telefon: 0729980066
gabrieldragusin@yahoo.com

consiliul-de-mediere