Birou de mediere DRAGUSIN GABRIEL CLAUDIU


Telefon: 0729980066; Email: gabrieldragusin @ yahoo.com

Onorarii

Forme de exercitare a profesiei de mediator

Legea 192/2006 la art. 22 Cap. III reglementeaza trei modalitati prin care un mediator autorizat îsi poate desfasura activitatea, si anume: în cadrul unei societati civile profesionale, în cadrul unui birou în care pot functiona unul sau mai multi mediatori autorizati, sau în cadrul unei organizatii nonguvernamentale, cu respectarea conditiilor prevazute de lege.

În cadrul societatii civile profesionale, mediatorii autorizati îsi pot desfasura activitatea si în calitate de angajati cu contract individual de munca.

În cadrul celei de-a doua forme de exercitare a profesiei de mediator, legea 192/2006 prevede posibilitatea titularului sau titularilor biroului de a angaja personal auxiliar, precum traducatori, juristi, personal administrativ si de serviciu, necesar activitatii de mediere.

În ceea ce priveste cea de-a treia modalitate de exercitare a profesiei de catre mediatori, exista opinii conform carora în aceasta situatie intervine o incompatibilitate între modul de reglementare a acestei activitati, si anume cea de profesie liberala, independenta si cea de angajat în cadrul unei organizatii neguvernamentale, unde mediatorul are calitatea de salariat.

În desfasurarea activitatii sale, mediatorul autorizat este obligat sa tina arhiva si registre proprii precum si o evidenta financiar contabila, conform art. 23/L 192 din 2006, modificata si republicata.

Dupa parcurgerea etapelor de autorizare, mediatorii, organizati conform celor expuse mai sus, vor respecta prevederile codului fiscal aplicabile profesiilor liberale, respectiv veniturilor provenite din activitati independente.
Cu respectarea prevederilor codului fiscal, mediatorii autorizati vor tine contabilitatea în partida simpla, pe baza careia îsi vor determina venitul net, ca diferenta între venitul brut si cheltuielile, deductibile efectuate in scopul realizarii de venituri.

Onorariul mediatorului. Venituri realizate si norme fiscale.

Conform art. 26/L192 din 13 mai 2006, modificata si republicata mediatorul are dreptul la plata unui onorariu care va fi stabilit prin negociere cu partile. În cadrul negocierii onorariului se vor avea în vedere natura si obiectul conflictului pentru care partile recurg la mediere. Pe lânga onorariu, mediatorul autorizat are dreptul la restituirea cheltuielilor ocazionate de procedura medierii.

Veniturile realizate de catre mediator in desfasurarea activitatii sale, sunt supuse impozitarii precum si platii contributiilor individuale, conform Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale.

Profesia de mediator fiind relativ nou reglementata in România, nu aduce înca suficiente venituri acelora care sunt autorizati sa o profeseze, astfel încât acestia sa poata renunta la profesarea in domeniile in care au fost pregatiti anterior.

Astfel, un mediator care realizeaza venituri prin exercitarea profesiei sale, va trebui sa plateasca pe lânga cota de impozit de 16% din veniturile realizate, si contributia individuala de asigurari sociale, contributia individuala de asigurari pentru somaj, precum si pentru contributia de asigurari sociale de sanatate. Contributiile enumerate anterior au devenit obligatorii odata cu intrarea in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Codului Fiscal si însumeaza un procent de 16,5% din veniturile obtinute de catre persoanele care desfasoara activitati independente.

Obligatiile fiscale ale mediatorilor.

Mediatorilor autorizati le revine obligatia de asemenea de a depune câte o declaratie privind asigurarea în sistemul public de pensii, asigurarea in sistemul asigurarilor pentru somaj, precum si aceea de a încheia contracte de asigurare în sistemul de asigurari sociale de sanatate. Aceste declaratii de asigurare se depun, o singura data, pâna la data de 25 a lunii pentru luna anterioara în care s-au realizat venituri de natura profesionala, la casa teritoriala de pensii si, dupa caz, la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana sau a municipiului Bucuresti din raza de domiciliu sau de resedinta a persoanelor asigurate. Declaratiile de asigurare vor fi actualizate in termen de 14 zile lucratoare de la data modificarii cuantumului veniturilor de natura profesionala, prin depunerea unei noi declaratii, care sa ateste cuantumul veniturilor de natura profesionala realizate pe fiecare sursa de venit.

Conform normelor metodologice de aplicare a OUG 58/2010, prevederile art. III din ordonanta de urgenta nu sunt aplicabile ../../../Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/ 00133768.HTM - #persoanelor asigurate în alte sisteme, neintegrate sistemului public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, precum si persoanelor care au calitatea de pensionari ai sistemului public de pensii.

Intra în categoria sistemelor de pensii neintegrate sistemului public sisteme de asigurari reglementate de Legea nr.179/2004 privind pensiile de stat si alte drepturi de asigurari sociale ale politistilor cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr.164/2001 privind pensiile militare de stat, republicata si de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 221/2000 privind pensiile si alte drepturi de asigurari sociale ale avocatilor.

Asadar singura categorie de persoane care realizeaza venituri profesionale carora nu le sunt aplicabile prevederile art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2010 fiind asigurate in alt sistem neintegrat sistemului public de pensii este cea a avocatilor.

Contact

Gabriel Dragusin

Calea Mosilor, nr 100, Bucuresti
Telefon: 0729980066
gabrieldragusin@yahoo.com

consiliul-de-mediere