Birou de mediere DRAGUSIN GABRIEL CLAUDIU


Telefon: 0729980066; Email: gabrieldragusin @ yahoo.com

Mediere civila

Medierea in domeniul civil poate fi aplicata doar in acele dispute care nu au ca obiect tulburarea ordinii publice si bunelor moravuri precum si drepturile personale sau drepturi asupra carora persoanele nu pot dispune.

DOMENII

Granituirea – se refera la delimitarea proprietatilor invecinate prin reconstituirea hotarului si fixarea semnelor corespunzatoare. Reconstituirea hotarului se face prin stramutarea acestuia sau prin delimitarea proprietatilor limitrofe. In cazul granituirilor medierea poate ajuta la pastrarea unui mediu respectabil si armonios de convietuire sociala.

Revendicarea – este actiunea prin care se apara dreptul de proprietate si se doreste restituirea posesiei bunului sau despagubiri in cazul pieirii sau instrainarii bunului. Acordul de mediere in cazul revendicarilor trebuie facut in scris si supus controlului de legalitate si incuviintarii instantei judecatoresti. Controlul asupra solutiei disputei precum si scutirea platei taxelor de timbru pot duce la o solutie castigatoare pentru ambele parti cu scutire de timp bani si stres emotional.

Evacuarea – este specifica contractelor de locatiune (inchiriere) dar se poate referi si la o persoana care  nu doreste sa paraseasca un imobil si nu este chirias. Medierea in acest caz poate fi raspunsul imediat pentru rezolvarea disputei fara a ajunge in instanta.

Succesiunea si partajul – se realizeaza fie prin lege fie prin vointa partilor. Deschiderea succesiunii si partajul succesoral este detaliat in sectiunea medierea familiala.

Pretentii, restituiri, raporturi locative, obligatia de a face si orice alte dispute civile care nu au ca obiect tulburarea ordinii publice si bunelor moravuri precum si drepturile personale sau drepturi asupra carora persoanele nu pot dispune,  pot fi rezolvate prin mediere.

Efectele acordului de mediere in conflictele civile in etapa extrajudiciara:

  • in faza extrajudiciara termenul de prescriptie a dreptului de actiune se suspenda pe perioada procesului de mediere;
  • acordul de mediere poate fi incheiat in forma scrisa dar si sub forma de intelegere verbala a partilor, autentificarea la notar sau incuviintarea instantei fiind optionala daca legea nu prevede altfel;
  • acordul de mediere autentificat de notarul public sau incuviintat de instanta de judecata devine titlu executoriu si poate fi pus in executare silita;
  • in unele cazuri acordul de mediere trebuie autentificat de notar sau incuviintat de instanta pentru a produce efecte legale (cazul bunurilor imobile unde lipsa publicitatii atrage sanctiunea nulitatii absolute);

Efectele acordului de mediere in conflictele civile in etapa judiciara:

  • in faza judiciara, procesele in instantele de judecata sau de arbitraj se suspenda, la cererea partilor, pe perioada procesului de mediere;
  • cursul termenului perimarii se suspenda pe timpul procesului de mediere, dar nu mai mult de 3 luni de la data semnarii contractului de mediere;
  • partile se pot infatisa oricand in cursul judecatii, chiar fara sa fi fost citate, pentru a cere sa se dea o hotarare in baza acordului de mediere. Daca partile se infatiseaza in ziua stabilita de citatie hotararea va fi data de instanta in sedinta. Daca partile se infatiseaza intr-o alta zi instanta va da hotararea in camera de consiliu. Instanta va da o hotarare de expedient care contine termenii acordului si care este neapelabila, definitiva si executorie de drept;
  • in cazul in care partile nu ajung la un acord de mediere, cererea de repunere pe rol este scutita de plata taxei judiciare de timbru.

Solutionarea conflictului prin mediere, in faza judicara dar si extrajudiciara, poate fi realizata in tot sau in parte, functie de vointa partilor.

Contact

Gabriel Dragusin

Calea Mosilor, nr 100, Bucuresti
Telefon: 0729980066
gabrieldragusin@yahoo.com

consiliul-de-mediere